Genel Lab Cihazları

  • USD5,8703 TL
  • EURO6,5824 TL
  • 24-04-2019 16:03:00Dijital Çalar Saat, 0-100 Dakika

K.Kodu C633050
Ü.Kodu 63 400 50
Ambalaj 1 Ad.

Universal Saat, 1 sn-24 Sa

K.Kodu C634060
Ü.Kodu 63 500 60
Ambalaj 1 Ad.

Mekanik Çalar Saat, 0-120 Dakika

K.Kodu C635010
Ü.Kodu 63 710 10
Ambalaj 1 Ad.

Mekanik Kronometre, Amigo Tipi, 30 Dakika

K.Kodu C639100
Ü.Kodu 63 901 00
Ambalaj 1 Ad.

Koloni Sayıcı, El Tipi, Plastik

K.Kodu C710000
Ü.Kodu 71 000 00
Ambalaj 1 Ad.

Koloni Sayıcı, El Tipi, Metal

K.Kodu C710001
Ü.Kodu 71 000 01
Ambalaj 1 Ad.

Azami Asgari Termometre -38/+50°C

K.Kodu C300024
Ü.Kodu 30 050 03
Ambalaj 1 Ad.

Hücre Sayıcı, Dijital, 230 V

K.Kodu C714002
Ü.Kodu 71 400 02
Ambalaj 1 Ad.

Hücre Sayıcı, Dijital, PC'ye Bağlanabilir, 230 V

K.Kodu C714003
Ü.Kodu 71 400 03
Ambalaj 1 Ad.

Test Tüpü Çalkalayıcısı, 230 V

K.Kodu C720407
Ü.Kodu 72 040 07
Ambalaj 1 Ad.

Çalkalayıcı, Ana Ünitesi, 230 V

K.Kodu C720410
Ü.Kodu 72 040 10
Ambalaj 1 Ad.

Çalkalayıcı için Tabla, VDRL Test Lamları, Petri Kutula[...]

K.Kodu C720411
Ü.Kodu 72 040 11
Ambalaj 1 Ad.

Döviz kurları